projecten

Tijdschriftproject INCLUSIEF

Door middel van een mini-cursus journalistiek wordt een groep deelnemers klaargestoomd tot redactie van INCLUSIEF magazine. Samen bepalen zij de inhoud van dit themablad dat maatschappelijke, psychologische en culturele onderwerpen belicht. De verantwoordelijkheid voor een goed artikel (de research, interviews, een eigen stijl) stimuleert de deelnemers naar beste kunnen te werken. Het hele proces van samen een blad maken activeert de sociale betrokkenheid, taalvaardigheid en creëert een netwerk. Eindproduct INCLUSIEF magazine wordt gericht verspreid. Doelgroepen: Nieuwe Nederlanders, jongeren.

TRANS magazine

Een diverse groep transgender personen vormt de redactie van TRANS magazine. In de rol van journalist doen zij veel kennis op en raken zij eraan gewend om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Workshops bladenmaken, schrijven en interviewtechnieken, les van gastdocenten, een werkbezoek aan de redactie van een bekend tijdschrift en wekelijkse redactievergaderingen resulteren in een heel eigen blad. TRANS magazine is bedoeld voor transgender personen zelf, maar hoopt daarbij de maatschappelijke bewustwording over genderdiversiteit te vergroten.

Stadspas Scouts

Een schooljaar lang vormen 10 tieners uit minimahuishoudens een team dat speurt naar leuke naschoolse activiteiten, dat sport-, kunst- en cultuur-aanbod in beeld brengt en dat meedenkt met de gemeente over armoedebestrijding onder de jeugd. De Stadpas Scouts volgen workshops waarin ze journalistieke skills opdoen en brengen die vervolgens in praktijk in de vorm van interviews, reviews en blogs. Het gebruik van het Stadspas aanbod door kinderen moet hierdoor worden vergroot.

Persburo

In opdracht van een organisatie, stichting of fonds wordt een redactie georganiseerd, bestaande uit een specifieke doelgroep. Deze redactie werkt aan een eenmalige uitgave. Dit kan een gelegenheidsuitgave zijn van een organisatie die de doelgroep zelf aan het woord wil laten, zoals bijvoorbeeld de brochure Stad en Taal gemaakt door inburgeraars, of de Kids Gids van Stadspas Amsterdam, gemaakt door kinderen.

Camera journalistiek

Naast de schrijvende journalistiek, ziet Stichting Inclusief ook camera journalistiek als een mooi middel om haar doelstelling mee te bereiken. In kleine teams kunnen er videoreportages worden gemaakt: van research tot editing.

© 2019 inclusiefmedia